Nasza Pracownia Psychologiczna Axon z siedzibą w mieście Pyrzyce zapewnia usługi z zakresu

diagnostyki psychologicznej. Specjalizujemy się w orzecznictwie psychologicznym

przeprowadzając badania psychologiczne kierowców potocznie określane mianem psychotesty.

Posiadamy wymagane zezwolenia oraz kwalifikacje, które są niezbędne do prowadzenia badań

oraz wystawiania specjalistycznych opinii. Wykonujemy badania kierowców, kandydatów na

kierowców, instruktorów, operatorów wszelkiego rodzaju pojazdów roboczych oraz osób, które

kandydują na stanowiska wymagające pełnej sprawności psychoruchowej oraz wytrzymałości

psychicznej.

Badania psychologiczne dla kierowców wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie, według ścisłych

standardów określonych przez Instytut Transportu Drogowego. Psychotesty dla kierowców,

którymi dysponujemy są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jesteśmy w

stanie rzeczowo zbadać koncentrację, podzielność uwagi oraz zdolności psychomotoryczne.

Pracownia Axon została wpisana na listę pracowni psychologicznych uprawnionych do badania

kierowców prowadzonej przez Marszałka województwa zachodniopomorskiego pod numerem Z-
PP075.

Usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców zawodowych i medycyny pracy

sklasyfikowane są w PKWiU pod numerem 86.90.19 oznacza to, że są zwolnione z podatku VAT.

Axon Pracownia Psychologiczna nie jest płatnikiem VAT, dlatego w celach rozliczeniowych

wystawiamy naszym Klientom rachunki. Poza formą dokumentu, konsekwencje podatkowe

rachunku są identyczne jak faktur VAT wystawionych na usługi zwolnione z VATu. Obie formy

dokumentów mogą stanowić koszt do odliczenia podatku dochodowego.